De penningen van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel

   

’s Rijks Munt, 1960, Penning voor 40 jarig dienstjubileum, verguld, 63 mm, NEPK2038

Het onderwerp van het NEPK nieuwsbericht is dit keer niet een specifieke penning uit de collectie, maar de jubileumpenningen van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel (NMNH). De NMNH werd tijdens de Verlichting opgericht met als ideaal handel en nijverheid te bevorderen. Het randschrift op de keerzijde is: “Vermeerdering van Volkswelvaart het doel der Maatschappij”. De voorzijde toont een klassieke personificatie van Nijverheid en Handel die met de rechterhand een lauwerkrans aanreikt, en met de linkerhand steunt op een ovaal schild met gekroond rijkswapen. Het eerste ontwerp uit 1861 is van stempelsnijder David van der Kellen van ’s Rijks Munt. Voor het eeuwfeest in 1877 ontwierp zijn opvolger JPM Menger een nieuwe versie, en nadien werd het ontwerp nog diverse keren bijgewerkt, o.a. in 1903 en 1954. Het is daarmee niet duidelijk aan wie het ontwerp van de latere penningen moet worden toegeschreven. Vanaf 1903 tot zeker 1996 heeft ‘s Rijks Munt vele duizenden van deze penningen geslagen en van inscriptie voorzien ten behoeve van uitreiking bij dienstjubilea. Ze komen voor in verschillende diameters en materialen. Naast de klassieke penning zijn er ook uitvoeringen als reversknoop, reversspeld en broche. U vindt ze op www.NEPK.nl door te zoeken met als zoekterm “NMNH-1” in het pull down menu “Rubriek”.

Kijk eens naar de detailverschillen in schild, krans en uitdrukking. Economisch interessant zijn ook de bedrijven waar de mensen werkten. Naast de nog bestaande bedrijven als AH en Haagsche Courant zijn ook de nu verdwenen industriële en grootwinkelbedrijven als P. de Gruyter, V&D, NKF, Werkspoor, Werf GUSTO, schoonmaakbedrijf Cemsto en anderen in de collectie vertegenwoordigd.

U vindt de getoonde penning via de link: https://www.nepk.nl/nl/collectie/?id=2038

Voor eerdere nieuwsberichten volgt u: https://www.nepk.nl/nl/nieuws/