Datering – schattingen

Jaartal bekend

Het jaartal van ontwerp en fabricage van een penning is meestal gelijk en bekend. In de database is hiervoor het veld “Begin Periode” ingevuld. Dit jaartal is ook ingevuld in het veld “Einde Periode” en het veld “Jaartal”. Als penningen bijvoorbeeld gegraveerd zijn met een later jaartal en soms ook maand en dag, is dit jaar van inscriptie (en uitreiking) ingevuld in “Einde Periode”. Dit jaar, met eventueel maand en dag staan ook in het veld “Jaartal”.

Voorbeeld is penning 0766: erepenning NEH uit 1947, die op 1 september 1957 met inscriptie is uitgereikt aan professor Oud. “Begin Periode” = 1947. “Einde Periode” = 1957. “Jaartal” = 1957-09-01.

Fabricagejaar onzeker

Een deel van de penningen draagt echter geen jaartal en is niet in de ons bekende literatuur beschreven. Het veld “Jaartal” bevat nu een geschatte periode.

Voorbeeld is penning 1722: met “Jaartal” = die de inscriptie 1951 bevat. Dit houdt in dat de penning uitgereikt is in 1951. Het fabricagejaar is echter niet uit de literatuur bekend en wordt geschat als niet eerder dan 1930 (en natuurlijk niet later dan 1951). “Jaartal”=: (~1930 – 1951).

Fabricagejaar en uitgifte onzeker

Een ander voorbeeld is penning 1197. Hiervoor geldt “Jaartal”= (~1970 – ~2000). Zowel het jaar van fabricage en uitgifte zijn geschat: waarschijnlijk tussen 1970 en 2000. In het jaar 2000 is de penning namelijk opgenomen in de collectie.