Organisatie

Collectie

In de Erasmusgalerij zijn twee interactieve touchscreenvitrines opgesteld met ieder een penningpresentatie. De collectie is verder opgeslagen in depot. Voor bezichtiging van de collectie in depot in het kader van studie of anderszins dient een afspraak gemaakt te worden met de beheerder, klik “Contact“.

Het NEPK is sinds 1993 onderdeel van de Stichting Universitair Historisch Kabinet, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De SUHK kent een stichtingsbestuur dat wordt voorgezeten door de Secretaris van het College van Bestuur van de Universiteit. Leden van het bestuur zijn verder een ambtelijk secretaris/penningmeester, de beheerder/conservator van het NEPK, de universiteitsbibliothecaris, vertegenwoordigers van diverse faculteiten, de directeur van het Stadsarchief, de directeur van Museum Rotterdam en vertegenwoordigers uit de wereld van de moderne kunst en de penningkunde.

De belastingdienst heeft de SUHK sinds 1 januari 2013 aangemerkt als een culturele ANBI

Voor verdere informatie zie: ANBI Universitair Historisch Kabinet