Gebruikte literatuurafkortingen

(laatste wijzigingen: 7 oktober 2017)

Op 30 september 2017 is het standaardwerk “Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945 medailleur en stempelsnijder” verschenen, met een catalogusdeel waarin zijn 447 penningontwerpen worden beschreven die tot nu toe bekend zijn. Auteurs: Marie-Astrid Pelsdonk (redactie), Susan Adam, Nico Arkesteijn (overl. 2014), Peter van der Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof; m.m.v. Joan Bakker – ter Braak, Herman Gerritsen en Albert Scheffers. In de database wordt hiernaar verwezen als “JCW-catalogusnummer”. Voorbeeld: JCW-059.

Bij de beschrijving van de penningen is gebruik gemaakt van verkorte literatuurverwijzingen naar catalogi. Dit is voor de bezoeker praktisch, bijvoorbeeld als hij/zij een catalogus als zoekterm wil gebruiken.

Dit kan in het Algemene zoekveld. Voorbeelden van zoektermen voor literatuurverwijzingen (let op het gebruik van de aanhalingstekens!): “Landi”, of “Begeer-1”, etc. Bij een aantal literatuurverwijzingen / catalogi kan ook gericht op een enkele penning gezocht worden, bijvoorbeeld: “Begeer-1 0370”, “Dirks-I 852”, “Tilanus-123”, “Jintes-Pol 027” of “Zwierzina-I 0786”. Zie voorbeelden hieronder. NB: Gericht op één enkele penning zoeken kan niet bij literatuurverwijzingen zoals (Vervolg) Van Loon, Dirks-Rep en Wittop Koning, of bij verwijzingen naar artikelen in de tijdschriften “De Beeldenaar”, “Geuzenpenning”, “Muntkoerier”, etc.

De volgende tabel geeft de verkorte en bijbehorende uitgebreide aanduidingen voor de meest voorkomende literatuurverwijzingen:

Begeer-1 0370
W.K.F. Zwierzina. Koninklijke-Begeer penningen. 1880-1935. Eerste deel 1880 – 30 juni 1919. N.V. Kon. Utrechtse Fabriek van Juweelen, Zilverwerken en Penningen van C.J. Begeer. Genummerd 1-1367.

Begeer-2 0370
Idem. Tweede deel 30 juni 1919 – 31 december 1924. N.V. Kon. Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos. Afdeeling Medailles. Genummerd 1-549.

Begeer-3 0370
Idem. Derde deel 1925 – 1934. N.V. Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst v.h. “Koninklijke Begeer”. Genummerd 1-867.

Begeer-4 0198
Idem. Vierde deel. 1863 – 1919. Kon. Nederlandsche Fabriek van Gouden- en Zilveren Werken J.M. van Kempen en Zonen. Genummerd 1-205.

Begeer-5 1270
Jhr. ir. A.C. von Weiler. N.V. Koninklijke Begeer. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Deel V. Genummerd 868-2558.

Begeer-6 2570
Jhr. ir. A.C. von Weiler. N.V. Koninklijke Begeer. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975. Deel VI. Genummerd 2559-4008.

Begeer-7 4100
Koninklijke Begeer B.V. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1976-1979, gebaseerd op het werk beschreven door Jhr. ir A.C. von Weiler en G.R.J. Haentjes Dekker. Genummerd 4009-4300B.

Dirks-Rep
Mr. Jacob Dirks. Penningkundig repertorium – Mededeelingen ter aanvulling van de penninggeschiedenis der Nederlanden 1458 – 1813.

Dirks-I 849
Mr. Jacob Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen tussen november 1813 en november 1863. In drie delen plus platenatlas.

JCW-059
Marie-Astrid Pelsdonk (redactie), Susan Adam, Nico Arkesteijn (overl. 2014), Peter van der Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof. Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945 medailleur en stempelsnijder. Amsterdam, 2017, 519 pagina’s.

Jintes-Pol 027
L.F. Jintes en J.T. Pol-Tyszkiewicz. Chris van der Hoef, 1875-1933. Leiden, 1994. Genummerd 1-300.

Landi 48
Giacomo Landi. De medailles van de verzekering. Belgique-België, Nederland, Luxemburg. Barcelona, 1997, 181 pagina’s.

Tilanus-071
Louk Tilanus. Handzame sculptuur. De geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. Amsterdam, 2000. 603 pagina’s.

Van Loon
Mr. Gerard van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, ’s Gravenhage 1723-1731.

Vervolg Van Loon
Beschrijving van Nederlandsche Historiepenningen (1716-1806) ten vervolge op het werk van Mr. Gerard van Loon. 11994 pagina’s, 85 platen.

Wittop Koning
Dr. D.A. Wittop Koning. De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, Amsterdam, J. Schulman, 1978. 187 pagina’s, 98 platen. + Supplement 1981; 40 pagina’s en 14 platen.

Zwierzina-I 0786
W.K.F. Zwierzina. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen van 1864 tot 31 augustus 1898. In drie delen.

Zwierzina-II 040
W.K.F. Zwierzina. Idem; van september 1898 tot 1908.