Over NEPK

De Stichting Nederlands Economisch PenningKabinet is op 15 juni 1961 opgericht door dr. W.L. (Willem Lyckele) Groeneveld Meijer, oud-directeur van het Economisch Instituut voor de Middenstand. De basis werd gevormd door de ruim 250 penningen die Groeneveld Meijer gedurende zijn actieve loopbaan had verzameld.

Groeneveld Meijer begon in 1915 als student aan de toenmalige Nederlandsche HandelsHoogeschool (NHH) in Rotterdam. In 1921 legde hij zijn doctoraalexamen af  en vervolgens verdedigde hij in 1924 aan deze instelling zijn proefschrift. In 1963 bracht Groeneveld Meijer de Stichting NEPK in goed overleg onder bij de Nederlandse Economische Hogeschool, die in 1939 de NHH opgevolgd was. Deze werd in 1973 met de Medische Faculteit Rotterdam samengevoegd tot Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting NEPK bij oprichting is bondig samen te vatten als “het bijeenbrengen, in eigendom verkrijgen, uitbreiden en onderhouden van een verzameling (Nederlandse) penningen, in het bijzonder die vanaf 1900 waaraan een motief van economische aard ten grondslag ligt”.

Onderdeel van SUHK

De Stichting NEPK is om praktische redenen in 1993 samengevoegd met de SUHK (Stichting Universitair Historisch Kabinet).