Copyright beeldmateriaal | fotorechten

Ten behoeve van het beheer van de collectie zijn alle penningen gefotografeerd en in de interne NEPK registratiedatabase opgenomen. Vanwege het geldend beeldrecht kunnen deze afbeeldingen alleen op de website getoond worden indien hiervoor toestemming is verkregen van de medailleur of andere persoon, personen of organisaties die het beeldrecht bezitten.  Sinds juni 2015 is het NEPK actief om medailleurs, nabestaanden of andere mogelijk partijen te benaderen voor het beeldrecht van penningen in de collectie. Zie ook de oproep in De Beeldenaar, jaargang 40(2016), nummer 3, pagina’s 115-118.

Beeldrecht

Het NEPK heeft als uitdrukkelijk uitgangspunt de beeldrechten van personen en instellingen te eerbiedigen. Het NEPK volgt daartoe de in Nederland geldende wettelijk geldende regelingen.

Mogelijke rechthebbenden

Mochten er personen of instellingen zijn die van mening zijn dat zij beeldrecht bezitten voor specifieke penningen waarvan afbeeldingen zonder hun toestemming getoond worden, kunnen zij per email contact opnemen met de webbeheerder die de afbeelding(en) dan zo snel mogelijk zal verwijderen, klik “Contact“.