Drie hoogheemraadschappen samen op Floriade ‘92 (NEPK2566)

Taeke Friso de Jong, 1992, brons, gegoten, 152 mm, NEPK2566

De penning in dit nieuws item memoreert de gezamenlijke presentatie van de drie Hoogheemraadschappen Delfland, Rijnland en Schieland op de Floriade van 1992. De tuinbouwtentoonstelling werd dat jaar gehouden in de nieuwe wijk Zoetermeer-Rokkeveen. Elk van de drie waterschappen is verantwoordelijk voor het waterbeheer in zijn deel van deze wijk. Een eeuwenoude grenspaal niet ver van de watertoren markeert het punt waar de drie hoogheemraadschappen aan elkaar raken. Voor de Floriade ontwikkelden ze een gezamenlijk paviljoen om hun taken in het waterbeheer aan een breed publiek te presenteren. Naast de eeuwenoude taak van bescherming tegen hoog water – de zorg voor droge voeten – waren ze nu immers ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Veel bezoek trok het grote driedimensionale schaalmodel van Nederland dat in het paviljoen was opgebouwd. Daar kon de bezoeker in een klein halfuur zien hoe grote delen van Nederland bij opkomend hoog water zouden overstromen als er geen goede dijken waren, en bij terugtrekkend water weer droog zouden vallen. Ook de vragen en taken rond waterkwaliteitszorg kregen ruim aandacht.

Op initiatief van het Hoogheemraadschap Rijnland werd aan kunstenaar Taeke Friso de Jong de opdracht gegeven een penning voor de drie hoogheemraadschappen te ontwerpen. De voorzijde verbeeldt de flora en fauna van het oppervlaktewater en het belang ervan. Speels lopen de teksten over de afbeelding heen. De keerzijde toont een grutto, vliegend over het slootrijke veenweidegebied, begrensd door de kustlijn, de Maas/Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal. Duidelijk zichtbaar net onder het midden is de grenspaal.

De penning heeft een ongebruikelijk grote diameter en is prachtig gepatineerd.

U vindt de getoonde penning via de link: https://www.nepk.nl/nl/collectie/?id=2566

Voor eerdere nieuwsberichten volgt u: https://www.nepk.nl/nl/nieuws/