Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
2038

NMNH aan M.N. Forsman (N.V. van Werven); Dienstjubileum 40 jaar

Afdrukken

NMNH aan M.N. Forsman (N.V. van Werven); Dienstjubileum 40 jaar

NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL

VERMEERDERING VAN VOLKSWELVAART HET DOEL DER MAATSCHAPPIJ inscriptie: N.V. VAN WERVEN 16 AUGUSTUS 1920 16 AUGUSTUS 1960 M.N. FORSMAN

Nijverheid en Handel als personificatie staat met rechterhand een lauwerkrans hoog houdend, en met linkerhand een ovaal schild houdend waarop gekroond rijkswapen

Eikenkrans waarin opgenomen drie cartouches met afbeeldingen van resp. een ploeg, machine en schip en het gekroond wapen van Haarlem, lint met tekst VICIT VIM VIRTVS

Opgericht juli 1777. Ter gelegenheid van het eeuwfeest in 1877 is door JPM Menger een nieuw modelé gemaakt. Het huidige stempel lijkt gebaseerd op het eerder ontwerp uit 1861. N.B. Deze beloningspenningen werden vanaf 1903 uitgereikt aan jubilerende werklieden door de toenmalige “Maatschappij van Nijverheid”, sinds 1921 de “Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel” geheten. De NEPK collectie bevat ruim 20 van deze op naam uitgereikte penningen van verdienste die een vergelijkbare voorzijde hebben. Het is vaak niet duidelijk of voor deze het stempel van Van der Kellen (1861) of dat van JPM Menger (1877) is gebruikt.

Handel en Nijverheid

NMNH-1

Verdienstenpenning

1960-08-16


1861

1960

Europa

Nederland

’s Gravenhage / Den Haag

Zuid-Holland

Kellen jr, David van der 1804-1879

's Rijks Munt

Nederland, Utrecht

63 mm

72.52 gram

verguld

geslagen

13-12-2015

aankoop

Dirks-I 849

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden