Het Rotterdamse architectenbureau ABBT (NEPK2554-55)

 

Dick Apon / Eric van den Boom, 1977, brons, gegoten, 73 mm, NEPK2554

De hier getoonde penning toont het bovenaanzicht van de Adriaanstichting – Mytylschool aan de Ringdijk in Rotterdam-Schiebroek. De keerzijde memoreert het 20 jaar durende proces van voorbereiding, ontwerp en bouw van het complex. Langs de rand staat de naam van het verantwoordelijke architectenbureau: APON – VAN DEN BERG – TER BRAAK – TROMP – ARCHITEKTEN.

Dit architectenbureau, later ABBT genoemd, werd in 1955 door de vier hierboven genoemde Rotterdamse architecten opgericht. Dirk Cornelis (Dick) Apon (1926-2002) studeerde bouwkunde aan de HTS in Rotterdam en doorliep de Academies van Bouwkunst in Amsterdam en Rotterdam. Apon was een vertegenwoordiger van het ‘structuralisme’, een architectuuropvatting die gaat over de rol van de architect in de samenleving, over het creëren van ruimte in figuurlijke zin: vrijheid voor en participatie van de gebruiker. Dit wordt vertaald in het geometrisch ordenen van basiselementen tot één coherente figuur zonder eenduidige hiërarchie (structuren). Dit is niet alleen te zien in het ontwerp voor de Mytylschool, maar ook in ABBT ontwerpen als de kerk in Kinderdijk (1962), het Nederlandse ambassadegebouw in New Delhi (1962-1972) en het crematorium in Rotterdam-Zuid (1968-1969). Wat onmiddellijk opvalt bij de plattegronden van deze gebouwen is de plaatsing van de gebouwen onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de hoofdrichting van het bouwterrein.

Verreweg het bekendste ABBT ontwerp met dit kenmerk is het kantoorgebouw Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag, dat in 1985 gereed kwam en tot 2017 dienst deed als Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is sinds 2021 in gebruik als tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vanwege de vorm kreeg het de bijnaam ‘Aponrots’ (in de volksmond ook ‘Apenrots’).

U vindt de getoonde penning via de link: https://www.nepk.nl/nl/collectie/?id=2554

Voor eerdere nieuwsberichten volgt u: https://www.nepk.nl/nl/nieuws/