Linda Verkaaik: Ontwerp Eeuwfeestpenning EUR 1913-2013 (NEPK2129)

         

Begin 2013 zijn vijf kunstenaars uitgenodigd ontwerpen in te dienen voor een bijzondere gietpenning ter gelegenheid van het eeuwfeest van de universiteit op 8 november 2013. In haar ontwerp voor deze prijsvraag haakt kunstenaar Linda Verkaaik aan bij het motto van de toekomstvisie van de EUR (“Thuis in de wereld.”). Zij schrijft: “In mijn penning wil ik de contouren van die nieuwe wereld zichtbaar maken. Vanuit een huis: een thuis, gevestigd op de Campus, geworteld in Rotterdam, uitvliegend in Nederland, en verder tot in Europa en de wereld…”.

De penning heeft een in dunne ovale lagen opgebouwde voorzijde met op de bovenste laag de plattegrond van het EUR complex Woudestein waar een student doorheen duikt; op de tweede laag een symbolisch Rotterdams havenbekken; op de derde de kaart van Nederland, vervolgens de kaart van Europa en tenslotte de symbolisering van de wereld als geheel.

De keerzijde toont verdiepte ovalen als tegenhanger van de voorzijde; uit de diepste ovaal, waarin de handtekening van Erasmus de universiteit symboliseert, komt de student te voorschijn, weg van de universiteit, klaar voor de wereld.

De keerzijdeteksten luiden: DE WERELD IS MIJN HUIS – LOF DER ZOTHEID – DE DWAASHEID BEKROOND – ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

NB: In september 2020 is dit langdurig bruikleen uit 2016 aangekocht.

Nieuw: Brexit penning – uittreden Groot-Brittannië uit de EU

Vanaf 11 juni 2020

 

(Brexit, door Jan Paul Kruimel (2019), kunstporselein, gegoten, 80 mm., inv. nr. NEPK2432).

Op 23 juni 2016 koos in Groot-Brittannië de meerderheid van de stemmers in een landelijk referendum voor uittreding van het land uit de Europese Unie. Onderhandelingen over afspraken over de relatie na uittreding verliepen uiterst moeizaam en liepen telkens op niets uit. Eind 2020 zal het zover zijn. De economische, sociale en psychologische schade zal naar verwachting groot zijn, zowel voor de burgers die dan hun land naar eigen zeggen “eindelijk weer terug hebben” als voor de EU burgers.

Het onderwerp was een kolfje naar de hand van Jan Paul Kruimel, voor wie schokkende publieke gebeurtenissen al eerder aanleiding waren voor een satirische penning (o.a. de ondergang van Slavenburg’s Bank, eveneens in de NEPK collectie).

BRITAIN DOESN’T FIT IN ANY MORE

Contouren van Groot-Brittannië binnen een drietal beschermingsmuren – een ring met scherpe punten, een zware schakelketting en een vestingmuur

MORE BORDERS PLEASE, WE’RE BRITISH

Nieuw: Tentoonstelling Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen en zijn penningen

Vanaf 2 september 2019

 

(Nobelprijspenning Economie, door Gunvor Svensson-Lundqvist (1968), goud, geslagen, 67 mm., inv. nr. NEPK0076).

Het is op 10 december 2019 precies 50 jaar geleden dat professor Jan Tinbergen en de Noorse professor Ragnar Frisch als eersten de Nobelprijs voor Economie ontvingen. Deze nieuwe Nobelprijs was juist dat jaar ingesteld. De Nobelprijs werd hun toegekend wegens hun baanbrekende werk op het gebied van de Econometrie. Internationaal worden zij gezien als de grondleggers van deze nieuwe tak van wetenschap. Tinbergen was van 1933 tot 1974 hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met deze tentoonstelling van de vele (ere)penningen die hij gedurende zijn loopbaan ontving eert de universiteit een van haar grootste wetenschappers.

Adres: Erasmus Galerij, Erasmusgebouw, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

Openingstijden: Maandag – Vrijdag, 9:00 – 17:30.

Voor bereikbaarheid en plattegrond:

https://www.eur.nl/campus/locaties/campus-woudestein/route-en-bereikbaarheid/

 

Oudste penning in de collectie (1531)

 

Erasmus zelf heeft opdracht gegeven voor deze penning uit 1531. Hij gaf de penning – net als eerder de penning uit 1519 – cadeau aan vrienden of anderen die hem geholpen hadden, als blijk van dank en verbondenheid. Deze oudste penning in de NEPK collectie kon aangekocht worden dank zij gulle sponsoring van de Gebroeders Verschoor, het Barnabas Kossmann fonds en het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Inventarisnummer NEPK1850.
Het portret is in de stijl van Quinten Matsys (1519), zie NEPK1335. Katz, RBN-1920 schrijven de penning toe aan Hieronymous Magdeburger (overl. 1540). Dit exemplaar is op een schroefpers vervaardigd. Herkomst: Collectie Snoeck, belangrijk numismaat (Jhr Matthias Adriaan Snoeck * Hintham 25-4-1838 – + Hintham 2-4-1911) –> collectie Beelaerts (Jhr Matthias Adriaan Beelaerts van Blokland *Pei-tai-ho (China) 3-8-1910 – + s’Gravenhage 14-10-1990).

 

Ingebruikstelling poldergemaal Den Beemd

    

Poldergemaal Den Beemd ligt in het toenmalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard – Vijfheeren-landen (1984-2005), sinds 1 januari 2005 Waterschap Rivierenland. Locatie: bij het dorp Hoornaar; afvoer op het riviertje Giessen dat uitstroomt in de Bendeden Merwede. De penning is ontworpen door Henk van Bommel. Uitgereikt aan bestuurders, ambtenaren en bouwers. Oplage ~30.

Inventarisnummer NEPK2018.