Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
2437

NMNH aan A.J. van Meel (Haagsche Courant); Dienstjubileum 25 jaar

Afdrukken

NMNH aan A.J. van Meel (Haagsche Courant); Dienstjubileum 25 jaar

NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL

randschrift: VERMEERDERING VAN VOLKSWELVAART HET DOEL DER MAATSCHAPPIJ gegraveerde inscriptie: HAAGSCHE COURANT 1 AUG. 1904 - 1929 A.J. VAN MEEL

Nijverheid en Handel als personificatie staat met in rechterhand een krans hoog houdend, linkerhand steunend op een staand schild met gekroond rijkswapen

Eikenkrans waarin opgenomen drie cartouches met afbeeldingen van resp. een ploeg, machine en schip en het gekroond wapen van Haarlem, lint met tekst VICIT VIM VIRTVS

Op de rand het muntteken (Mercuriusstaf) ingeslagen; uit de kroon boven het wapens steken vier takjes; zie ook NEPK0127-0133-0135-1824. Mogelijk is het stempel gemaakt in 1861 door David van der Kellen jr, 1804-1879. De Haagsche Courant was een Nederlands dagblad dat in de regio Haaglanden werd verspreid. Alhoewel de Haagsche Courant reeds in 1864 onder die naam verscheen (uitgave Belinfante), werd het pas een begrip vanaf 1883 door uitgeverij A.W. Sijthoff. Het dagblad zou tot 2005 bestaan en verloor vooral de laatste jaren van zijn bestaan veel abonnees. In 2005 ging de Haagsche Courant op in het AD, samen met het voormalige Algemeen Dagblad, Rijn en Gouwe, Goudsche Courant, Rotterdams Dagblad, Amersfoortse Courant, De Dordtenaar en het Utrechts Nieuwsblad, waardoor het karakter van de krant veranderde. De nieuwe naam luidde AD Haagsche Courant. Aanvankelijk leidde de fusie mede daardoor tot een versneld verlies van abonnees. Later zwakte de daling wat af. Tot aan de fusie kende de Haagsche Courant aparte edities voor de verschillende delen van het verspreidingsgebied: Den Haag stad, Zoetermeer, Westland (Westlandsche Courant), Delft (Delftsche Courant) en Rijswijk/Leidschendam/Voorburg. Deze edities zijn na de fusie opgegaan in edities van AD Haagsche Courant, met dagelijks een regionaal katern. Ook de Goudsche Courant werd tot 2005 door uitgeverij Sijthoff uitgegeven en ging op in het nieuwe AD Groene Hart (www 14-8-2020). N.B. Deze beloningspenningen werden vanaf 1903 uitgereikt aan jubilerende werklieden door de toenmalige “Maatschappij van Nijverheid”, sinds 1921 de “Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel” geheten. De NEPK collectie bevat ruim 20 van deze op naam uitgereikte penningen van verdienste die een vergelijkbare voorzijde hebben. Het is vaak niet duidelijk of voor deze het stempel van Van der Kellen (1861) of dat van JPM Menger (1877) is gebruikt.

Communicatie

NMNH

1929-08-01


1861

1929

Europa

Nederland

Den Haag

Zuid-Holland

Menger, Johan Philip Mathias 1845-1912

‘s Rijks Munt

Nederland, Utrecht

45 mm

24.8999 gram

zilver

geslagen

07-08-2020

schenking

Dirks-I 849 - naar; Zwierzina-I 0417 - naar

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden