Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
2347

Brandassurantiemaatschappij Montijn 75 jaar (nu: Klaverblad Verzekeringen)

Afdrukken

Brandassurantiemaatschappij Montijn 75 jaar (nu: Klaverblad Verzekeringen)

1850 . 1925

MAATSCHAPPIJ MONTIJN 75 JARIG BESTAAN

Logo bestaande uit twee vervlochten letters M; twee verbonden lauwertakken

Gestileerde bloem

Om met name pachters van boerderijen in staat te stellen inventaris en oogst te verzekeren, richtte in 1850 Notaris Montijn in Oudewater de "Nederlandsche Brandwaarborgmaatschappij voor Roerende Goederen enkel van Landbouwers en Veehouders onderling" op. Een geduchte concurrent bleek de in 1859 in Loenen aan de Vecht opgerichte “Meergelijkmatige Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Van Beusekom”, die zich op dezelfde doelgroep richtte. De invoering van de Pachtwet van 1937 leidde tot de noodzaak van meer risicospreiding en daarmee vaak ook meer samenwerking. Hiertoe richtten de Maatschappij Montijn en de “Algemeene Nederlandsche Onderlinge Hagelverzekering Maatschappij“ de “N.V. Sociëteit voor Verzekering en Herverzekering SOC – Samenwerking Ontplooyt Cracht” op. De SOC verzekerde alle risico’s behalve ‘leven’. In het begin van de Tweede Wereldoorlog zochten Montijn en Van Beusekom eindelijk ook samenwerking. Dit resulteerde in de oprichting van de “Onderlinge Verzekering Maatschappij Montijn-van Beusekom” die een veel breder verzekeringspakket had, waaronder ook opstallen. In 1957 werden de twee moeder-maatschappijen omgedoopt tot “Brandwaarborg Maatschappijen 1850 & 1859. In de jaren zestig raakte de aanduiding “Klaverblad Maatschappijen” in zwang voor deze deels sterk verweven maatschappijen. Begin jaren zeventig werd de Amsterdamse “Maatschappij Renovatum” geïntegreerd, van oorsprong alleen stormschadeverzekeraar. Toen met het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat in 1979 van kracht werd een naamsverandering noodzakelijk werd, werd het het woord “Klaverblad” in de namen van de toen drie maatschappijen opgenomen. Als vierde klaverblad werd in 1987 “Klaverblad Levensverzekeringen N.V.” opgericht. (Bron: Gedenkboek 150 jaar Klaverblad Verzekeringen 1850-2000. Auteurs: Eduard van Holst Pellekaan, Tijn Sadée. Drukkerij Anraad, Nieuwegein, december 2000)

Financiën

Verzekeraars

1925


1925

1925

Europa

Nederland

Gouda

Zuid-Holland

Koninklijke Begeer

Nederland, Voorschoten

21,9 mm

6.1771 gram

brons met email

geslagen

11-05-2019

aankoop

Begeer-3 0019, Kooij, A.J. (3e druk, 2008) RZ98A

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden