Linda Verkaaik: Ontwerp Eeuwfeestpenning EUR 1913-2013 (NEPK2129)

         

Begin 2013 zijn vijf kunstenaars uitgenodigd ontwerpen in te dienen voor een bijzondere gietpenning ter gelegenheid van het eeuwfeest van de universiteit op 8 november 2013. In haar ontwerp voor deze prijsvraag haakt kunstenaar Linda Verkaaik aan bij het motto van de toekomstvisie van de EUR (“Thuis in de wereld.”). Zij schrijft: “In mijn penning wil ik de contouren van die nieuwe wereld zichtbaar maken. Vanuit een huis: een thuis, gevestigd op de Campus, geworteld in Rotterdam, uitvliegend in Nederland, en verder tot in Europa en de wereld…”.

De penning heeft een in dunne ovale lagen opgebouwde voorzijde met op de bovenste laag de plattegrond van het EUR complex Woudestein waar een student doorheen duikt; op de tweede laag een symbolisch Rotterdams havenbekken; op de derde de kaart van Nederland, vervolgens de kaart van Europa en tenslotte de symbolisering van de wereld als geheel.

De keerzijde toont verdiepte ovalen als tegenhanger van de voorzijde; uit de diepste ovaal, waarin de handtekening van Erasmus de universiteit symboliseert, komt de student te voorschijn, weg van de universiteit, klaar voor de wereld.

De keerzijdeteksten luiden: DE WERELD IS MIJN HUIS – LOF DER ZOTHEID – DE DWAASHEID BEKROOND – ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

NB: In september 2020 is dit langdurig bruikleen uit 2016 aangekocht.