Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
2561

Waterschapsverkiezingen 1e keer per post en telefoon

Afdrukken

Waterschapsverkiezingen 1e keer per post en telefoon

UW STEM OVER HET WATER DRAAGT VERDER DAN U DENKT

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 1999 1E KEER PER POST EN TELEFOON

Vrouw met in hand enveloppes stapt uit een bootje, links een persoon in bootje met schepnet; op achtergrond huisjes en een tractor

Vrouw die een stembiljet in een brievenbus duwt; man in kayak

Op de keerzijde links “12W ZH NH”. Dit staat voor de 12 waterschappen, alle in Zuid-Holland en Noord-Holland, waar dit plaats vond. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Rijnland. Met de in 1992 ingevoerde Waterschapswet kregen de ingezetenen - de burgers - van elk waterschap voor het eerst direct stemrecht. In 1995 werden voor het eerst waterschapsverkiezingen "nieuwe stijl" gehouden. De stemming gebeurde per post. De opkomst was echter laag. In 1997 werd in waterschap Veluwe (nu: Vallei en Veluwe) met 70,000 stemgerechtigden een proef gedaan of stemmen per telefoon in de praktijk werkt. De proef werd gezien als een succes. In 1999 werd door het Hoogheemraadschap van Rijnland bij de eigen waterschapsverkiezingen de mogelijkheid van stemmen per telefoon toegevoegd, waarbij de telefoon aangesloten is op een stemcomputer. Rijnland zag dit als een eerste stap richting stemmen via internet. Stemmen per telefoon heeft in wezen nooit echt ingang gevonden en het stemmen per brief / telefoon is met de intrede in 2015 van directe verkiezingen per stembus in combinatie met de Statenverkiezingen - en dus voor alle waterschappen op dezelfde dag -, verdwenen. (met dank aan H. Bruens en H. Havekes). Zie ook: H.J.M. Havekes en I.D.M. Elfferich-Rodenburg: “Waterschapsverkiezingen nieuwe stijl: een succesverhaal?” In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 11(2020), 1, pp 21-42.

Overheid

Waterschappen

1999


1999

1999

Europa

Nederland

Leiden

Zuid-Holland

Jong, Taeke Friso de 1948

Tfj (ligaat)

Volkers

Nederland, Geldermalsen

90 mm

89 mm

468.89 gram

brons

gegoten

01-01-2022

aankoop

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden