Used literature abbreviations

(last changes: 7 October 2017)

On 30 September 2017 the publication “Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945 medailleur en stempelsnijder” (medalist and die-cutter) was launched. The catalogue part comprises Wienecke’s 447 medal design identified until now.  Authors: Marie-Astrid Pelsdonk (editor), Susan Adam, Nico Arkesteijn (deceased 2014), Peter van der Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof. In the database the publication is referenced as “JCW-catalogue number”. Example: JCW-059.

For literature references that occur often, abbreviated references are used in the medal description. The visitor can use these efficiently if he / she wishes to search the collection by using a literature reference or catalogue (number)   in the “Search” field.

Examples of search terms for literature references (please note the use of quotation marks): “Landi”, or “Begeer-1”, or, in case of a specific medal, the literature reference can be extended as given below: “Begeer-1 0370”, “Dirks-I 852”, “Tilanus-123”, “Jintes-Pol 027″or “Zwierzina-II 040”. Note that not all references allow searching on individual medals. This holds for: Dirks-Rep, Wittop Koning, Van Loon, and references to articles in “De Beeldenaar”, “De Geuzenpenning”, “Muntkoerier”, etc.

The table below presents the abbreviated reference notation plus the related full publication reference, used for the more common literature references. Please note that the full reference is not used in the database. The sequence numbers below (370, 0198, 1270, etc) denote how the abbreviated reference notation is used to identify a specific medal in the literature reference.

Begeer-1 0370
W.K.F. Zwierzina. Koninklijke-Begeer penningen. 1880-1935. Volume 1: 1880 – 30 juni 1919. N.V. Kon. Utrechtse Fabriek van Juweelen, Zilverwerken en Penningen van C.J. Begeer. Numbers 1-1367.

Begeer-2 0370
Idem. Volume 2: 30 juni 1919 – 31 december 1924. N.V. Kon. Nederlandsche Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos. Afdeeling Medailles. Numbers 1-549.

Begeer-3 0370
Idem. Volume 3:  1925-1934. N.V. Ateliers voor Edelsmeed- en Penningkunst v.h. “Koninklijke Begeer”. Numbers 1-867.

Begeer-4 0198
Idem. Volume 4: 1863 – 1919. Kon. Nederlandsche Fabriek van Gouden- en Zilveren Werken J.M. van Kempen en Zonen. Numbers 1-205.

Begeer-5 1270
(Volume 5): Jhr. ir. A.C. von Weiler. N.V. Koninklijke Begeer. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1935-1960. Numbers 868-2558.

Begeer-6 2570
(Volume 6): Jhr. ir. A.C. von Weiler. N.V. Koninklijke Begeer. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1960-1975. Numbers 2559-4008.

Begeer-7 4100
(Volume 7): Koninklijke Begeer B.V. Penningen geslagen of gegoten in de jaren 1976-1979, gebaseerd op het werk beschreven door Jhr. ir A.C. von Weiler en G.R.J. Haentjes Dekker. Numbers 4009-4300B.

Dirks-Rep
Mr. Jacob Dirks. Penningkundig repertorium – Mededeelingen ter aanvulling van de penninggeschiedenis der Nederlanden 1458 – 1813.

Dirks-I 849
Mr. Jacob Dirks. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen tussen november 1813 en november 1863. In drie delen plus platenatlas.

JCW-059
Marie-Astrid Pelsdonk (editor), Susan Adam, Nico Arkesteijn (deceased 2014), Peter van der Lijke, Jan Pelsdonk, Jille Westerhof. Johannes Cornelis Wienecke 1872-1945 medailleur en stempelsnijder. Amsterdam, 2017, 519 pages.

Jintes-Pol 027
L.F. Jintes en J.T. Pol-Tyszkiewicz. Chris van der Hoef, 1875-1933. Leiden, 1994. Genummerd 1-300.

Landi 48
Giacomo Landi. De medailles van de verzekering. Belgique-België, Nederland, Luxemburg. Barcelona, 1997, 181 pagina’s.

Tilanus-071
Louk Tilanus. Handzame sculptuur. De geschiedenis van de Vereniging voor Penningkunst. Amsterdam, 2000. 603 pagina’s.

Van Loon
Mr. Gerard van Loon. Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen 1555-1716. Vier delen, ’s Gravenhage 1723-1731.

Vervolg Van Loon
Beschrijving van Nederlandsche Historiepenningen (1716-1806) ten vervolge op het werk van Mr. Gerard van Loon. 11994 pagina’s, 85 platen.

Wittop Koning
Dr. D.A. Wittop Koning. De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden, Amsterdam, J. Schulman, 1978. 187 pagina’s, 98 platen. + Supplement 1981; 40 pagina’s en 14 platen.

Zwierzina-I 0107
W.K.F. Zwierzina. Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen geslagen van 1864 tot 31 augustus 1898. In drie delen.

Zwierzina-II 040
W.K.F. Zwierzina. Idem; van september 1898 tot 1908.