Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
2336

Sociaal-Eonomische Raad, SER

Afdrukken

Sociaal-Eonomische Raad, SER

SOCIAAL-ECON

OMISCHE RAAD inscriptie: PROF. MR. N.E.H. VAN ESVELD 1 APRIL 1968

Links een fabrieksgebouw, scheepsromp, diverse symbolen die de verschillende takken van nijverheid en handel verbeelden

Rechts een groep personen; diverse symbolen die de verschillende takken van nijverheid en handel verbeelden

Prof Van Esveld (1915 - 1976) studeerde Indische recht aan de Leidse universiteit, waar hij in 1941 promoveerde op een proefschrift getiteld “Verplichte ouderdomsverzekering voor zelfstandigen”. In 1953 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de NEH. Zijn intreerede was getiteld: “Arbeidsrecht en gerechtigheid”. In 1958 werd hij gewoon hoogleraar aan de NEH. Vanaf 1967 was hij hoogleraar in het sociaal recht aan de Universiteit Leiden. In het bedrijfsleven en bij de overheid heeft hij verscheidene functies vervuld, waaronder het voorzitterschap van de Raad van Arbeid te Dordrecht en te Rotterdam. Hij was Kroonlid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de Centrale Commissie georganiseerd overleg ambtenaren zaken, voorzitter van de redactie van het sociaal maandblad “Arbeid” en plaatsvervangend lid van de centrale raad van beroep en lid van verscheidene scheidsgerichten (Nieuwe Leidsche Courant, 4 september 1976).

Overheid

Bestuurders

Afscheidspenning

1968-04-01


1966

1968

Europa

Nederland

Den Haag

Zuid-Holland

Vis, Willem 1936-2007

Koninklijke Begeer

Nederland, Voorschoten

81 mm

83,6 mm

550 gram

brons

gegoten

11-05-2019

aankoop

Begeer-6 3156

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden