Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
2105

100 jaar Pr. Chr. Zorginstelling ‘s-Heeren Loo-Lozenoord

Afdrukken

100 jaar Pr. Chr. Zorginstelling ‘s-Heeren Loo-Lozenoord

geen

1891 (wapenschildje) 1991

Bovenaanzicht van een gebouw bestaande uit een reeks met elkaar verbonden paviljoens; de grotere stellen de omgeving of buitenwereld voor; de kleinere de beschut liggende zorginstelling.

Spiegelbeeld van voorzijde

De 's Heeren Loo zorggroep is anno 2016 een grote christelijke aanbieder van zorg voor mensen met een beperking. Zij heeft vestigingen in tientallen plaatsen in Nederland. In 1891 opende de “Vereeniging tot opvoeding en verpleging van idioten en achterlijke kinderen”, die tot stand was gekomen door de inzet van onder anderen de Voorthuizer predikant Dr. mr. Willem van den Bergh (1850 - 1890) een instelling op het landgoed 's Heeren Loo te Ermelo. Het was een handreiking naar protestants-christelijke gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking, en ongeveer het begin van wat nu de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking heet. Men gaf deze zorg vorm naar de inzichten van die tijd: de cliënten werden opgenomen in grote internaten, die ver van de bewoonde wereld gebouwd werden in de heilzaam geachte bos- of zeelucht. In 1907 gaat te Ermelo Groot Emaüs van start voor hulpverlening aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking. In 1911 wordt te Ermelo een instelling voor meisjes geopend, Lozenoord, die in 1934 met de eerste instelling zou fuseren tot 's Heeren Loo-Lozenoord. De penning is gerealiseerd in een oplage van 3000 exemplaren, en is uitgereikt aan de toenmalige medewerkers.

Gezondheid

Ziekenhuizen

1991


1991

1991

Europa

Nederland

Ermelo

Gelderland

Bouwman, Wouter 1955

WB

Hans Steylaert

Nederland, Rumpt (nu: Waardenburg)

81,7 mm

80,3 mm

193.09 gram

brons

gegoten

21-07-2016

aankoop

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden