Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
0205

Vereniging Nederlandsch Fabrikaat, VNF

Afdrukken

Vereniging Nederlandsch Fabrikaat, VNF

VEREEN. NEDERL. FABRIKAAT

DR.ING.IR. H. WORTMAN DIRECTEUR - GENERAAL DER ZUIDERZEEWERKEN 1929

smid die een wapperende Nederlandse vlag vasthoudt; rechts: hamer en aambeeld, achtergrond vele rokende schoorstenen. Tekst van ZW naar NO

Eikenkrans verbonden met lint

Op 31 maart 1915 werd door een groep fabrikanten de Vereniging Nederlandsch Fabricaat opgericht uit verontwaardiging over de verhandeling van Nederlandse .... Al snel sloten veel bedrijven zich aan. De VNF was feitelijk de eerste organisatie voor collectieve reclame in Nederland. Zij voerde talloze campagnes om de consument te bewegen Nederlandse producten te kopen en zo 'landsbelang en arbeidsgelegenheid' te bevorderen. Ook ondersteunde de VNF de oprichting van de 'Nederlandsche Jaarbeurs' in Utrecht in 1916. Deze was de eerste jaren voorbehouden aan Nederlandse ondernemingen. De vereniging kende een opleving tijdens de crisis van de jaren dertig, toen de uitvoer stokte door de handelsbelemmeringen die andere landen opwierpen. De Nederlandse industrie weerde zich door middel van een keurmerk voor strikt Nederlandse producten. De VNF organiseerde tentoonstellingen, voorlichtingsbijeenkomsten en speciale winkelweken. Voor het 25-jarig bestaan in 1939 werd de centrale leus 'Koopt Nederlandsche waar' zelfs op muziek gezet; en wel in "marschtempo, eenigszins statig".

Nijverheid

Belangenvereniging

Erepenning

1929


1920

1929

Europa

Nederland

Den Haag

Zuid-Holland

46 mm

43.06 gram

verguld zilver

geslagen

31-12-1968

aankoop

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden