Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
0039

Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie

Afdrukken

Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZOUTINDUSTRIE 1E BACCALAUREI

inscriptie: 1968

Vignet van de Technische Hogeschool Twente: H met in de openingen van die letter telkens een poot van een T in de vorm van een boortoren; in de basis van deze torens respectievelijk boven: THT en onder: KNZ; links en rechts van de H resp. 19 en 68.

geen

Begeer-6 3396 heeft op de kz. een eiken- en lauwerkrans. Deze penning met gegraveerd jaartal “1968” werd uitgereikt aan de geslaagden van de eerste lichting baccalaurei van de toenmalige TH Twente (januari 1968). Bij de start van de eerste lichting studenten van de TH Twente (1964) was het formele eindniveau het in Nederland tot dan toe niet gebruikelijke “Baccalaureaat”. De 3,5 jarige baccalaureaatsopleiding was een initiatief van de industrie, die aangaf behoefte te hebben aan mensen met een kortere opleiding dan de gangbare 5 à 6jarige ingenieursopleiding. Dat gaf de mogelijkheid de afgestudeerde baccalaurei in de eigen organisatie verder op te leiden. De praktijk was echter weerbarstig. De kennis van de afgestudeerde baccalaurei werd in de bedrijven vergeleken met mensen met de 5-6jarige ingenieursopleiding en hun mindere kennis werd hen kwalijk genomen. Deze reactie van de werkgevers leidde er al snel toe dat bijna alle baccalaurei doorgingen voor het ingenieursdiploma, dan wel dit na enkele jaren alsnog gingen halen. Na ongeveer 15 jaar is bij een onderwijshervorming het baccalaureaatsdiploma dan ook formeel afgeschaft. (mededeling Herman Gerritsen; die in 1971 het baccalaureaatsdiploma Toegepaste Wiskunde aan de TH Twente behaalde, en daarna meteen doorging voor het ingenieursdiploma).

Nijverheid

Mijnbouw

1968


1968

1968

Europa

Nederland

Hengelo

Overijssel

Koninklijke Begeer

Nederland, Voorschoten

60,1 mm

72.46 gram

zilver

geslagen

31-12-1969

schenking

Begeer-6 3396 variant

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden