Collection

Details:

1 item(s) found
2500

Jacob Jan van Goor 50 jaar penningkunstenaar

Afdrukken

Jacob Jan van Goor 50 jaar penningkunstenaar

JAC.J. VAN GOOR AET. LXVI

1889 TER HERINNERING AAN 50 JAREN VAN SAMENWERKING DEN PENNING KUNSTENAAR AANGEBODEN 1939 N.V. ATELIERS VOOR EDELSMEED- EN PENNINGKUNST V/H “KONINKLIJKE-BEGEER” VOORSCHOTEN

Portret naar links

geen

Jacobus Jan van Goor (1874-1956) was in de eerste helft van de 20e eeuw de belangrijkste medailleur van Koninklijke Begeer en diens rechtsvoorgangers, vergelijkbaar met Johannes C. Wienecke (1872-1945) bij ‘s Rijks Munt. Door een lichaamsgebrek kon hij zich tamelijk moeilijk bewegen en moest hij dus een werkkring zoeken waarbij hij zijn arbeid in hoofdzaak zittende kon verrichten. Al op 15-jarige leeftijd trad hij in 1889 als leerling in dienst bij de ateliers Begeer, sinds 1882 geleid door Anthonie Begeer. Na zijn leertijd vertrok hij op 20-jarige leeftijd naar Hanau am Main, waar hij zich op kosten van Anthonie Begeer aan de Koninklijke Tekenacademie op het modelleren en drijven toelegde, waarna hij terugkeerde naar Begeer. Hij ontwikkelde zich tot een allround modelleur en zou er zo’n 60 jaar werken (zijn als meest recent gedocumenteerde nieuwe ontwerp is uit 1949, het jaar waarin hij 75 jaar werd). Meestal modelleerde hij beide zijden van een penning. In een aantal gevallen verzorgde Van Goor de ene zijde van de penning, en een collega (bij voorbeeld Fleur) de andere zijde, al naar het gevraagde specialisme. Zo heeft Van Goor zeer veel portretpenningen gemodelleerd. In de NEPK collectie van nu meer dan 2500 penningen bevinden zich 111 penningen gemodelleerd door Van Goor. Bron voor de levensloop: W.K.F. Zwierzina “De stempelsnijder J.J. van Goor”, Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, Augustus1922, pp.81-86 (+4 platen). Dit artikel is hier te downloaden (NEPKDOC-146). N.B.: Von Weiler, auteur van Begeer-5, plaatst deze penning aan het einde van 1939. Dat strookt niet met de leeftijd op de voorzijde (66); waarschijnlijk is de penning van voorjaar 1940.

Numismatics

Medal production

Medal of Honour

1939


1939

1939

Europe

Netherlands

Voorschoten

South Holland

Fleur, Marinus Petrus Jacobus 1878-1946

M.P.J. Fleur

Koninklijke Begeer

Nederland, Voorschoten

89,5 mm

292.76 gram

bronze

cast

21-07-2021

purchase

Begeer-5 1389

NEPKDOC-146

For suggestions and comments, please fill out the comments form.
1 item(s) found