Collectie

Details:

1 item(s) gevonden
0207

Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden

Afdrukken

Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden

D'ORANJE-STAMBLOEIT WEER 5 AUGUSTUS 1939

NATIONAAL FONDS VOOR BIJZONDERE NOODEN

Oranjeboom met blootliggende wortels waarop posthoorn en heraldische roos van het wapen der Oranjes

Anker op cirkelvormig vlak met leeuwen als schildhouders; daarboven: stralende ster

Het Nederlandse Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden (NFBN) werd in 1936 opgericht. Het fond verleent hulp aan mensen die in moeilijkheden zijn geraakt door bijzondere omstandigheden. Dit gebeurt via noodhulpbureaus. In 1914 werd in Amsterdam het Algemeen Steuncomité Amsterdam (ASA) opgericht. Aanleiding tot het oprichten van het ASA was het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, dat had werkloosheid en de daaruit volgende verpaupering tot gevolg. Weinigen waren verzekerd tegen werkloosheid, wie geen inkomsten meer had viel al snel onder de armenzorg. De gemeente Amsterdam had in die tijd al een speciale wethouder voor het armenwezen, dr. N.M. Josephus Jitta. Op initiatief van koningin Wilhelmina werd in hetzelfde jaar door Willem Treub, de minister van Financiën, het Koninklijk Nationaal Steuncomité in het leven geroepen. In 1931 kwam er een Nationaal Crisis Comité, gesteund onder meer door prinses Juliana. De drie comités werden in 1936 opgeheven en vervangen door het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zette het NFBN haar werkzaamheden voort, zoals aan mensen die getroffen waren door het bombardement op Rotterdam. In 1943 werd het bestuur door de Duitse bezetter ontslagen. Het archief werd in veiligheid gebracht, maar later vernield door het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout. Na de oorlog, in 1947, werden de werkzaamheden van het fonds hervat. Langzamerhand nam de overheid steeds meer de sociale zorg over en na de inwerkingtreding van de Algemene bijstandswet stopten in 1967 de financiële bijdragen aan het fonds door het Ministerie van Sociale Zaken. Het NFBN bleef bestaan. Daarnaast werd in 2006 de Stichting Samenwerking voor Urgente Noden.nl (SSUN.nl) opgericht. Doel van de organisaties is om noodhulpbureaus lokaal en regionaal te stimuleren aanvullende hulp te verlenen. Vanaf 2008 werken NFBN en SSUN.nl samen.

Oranje

Fonds

Steunpenning

1939-08-05


1939

1939

Europa

Nederland

Wienecke, Johannes Cornelis 1872-1945

‘s Rijks Munt

Nederland, Utrecht

45,3 mm

40.24 gram

brons

geslagen

31-12-1970

aankoop

JCW-428; JMP (1954) Bemolt, nr. 246

Heeft u meer informatie over dit object, vul dan ons reactieformulier in.
1 item(s) gevonden